SWE

Insider transactions list
Insider owner Insider Position Num. of shares Capital Votes Value Verified
Per Brilioth Per Brilioth

Board member
CEO
1,679,619 1.53% 1.53% 188.29 MSEK 2021-10-31
Nadja Borisova Nadja Borisova
Other position
295,524 0.27% 0.27% 33.13 MSEK 2021-10-31
Anders F. Börjesson Anders F. Börjesson
Other position
191,464 0.17% 0.17% 21.46 MSEK 2021-10-31
Björn von Sivers Björn von Sivers
Other position
107,862 0.10% 0.10% 12.09 MSEK 2021-10-31
Keith Richman Keith Richman
Board member
20,790 0.02% 0.02% 2.33 MSEK 2020-12-31
Lars O Grönstedt Lars O Grönstedt
Chairman
10,400 0.01% 0.01% 1.17 MSEK 2021-03-29
Ylva Lindquist Ylva Lindquist
Board member
8,600 0.01% 0.01% 0.96 MSEK 2020-09-16
Josh Blachman Josh Blachman
Board member
8,540 0.01% 0.01% 0.96 MSEK 2021-06-04
Total 2,322,799 2.12% 2.12% 260.39 MSEK
Reported Insider Instrument Type Delta Price Relative change Holding Transaction date
2021-06-09 17:51 Josh Blachman VNV Förvärv +2,327 +37.5% 8,540 2021-06-04
2021-03-30 22:15 Anders F. Börjesson VNV Avyttring -65,000 -47.2% 72,700 2021-03-29
2021-03-29 23:30 Lars O Grönstedt VNV Förvärv +1,200 +13.0% 10,400 2021-03-29
2020-12-27 13:53 Lars O Grönstedt VNV Förvärv +3,000 +48.4% 9,200 2020-12-23
2020-10-27 17:51 Anders F. Börjesson VNV Avyttring -6,397 -5.8% 103,340 2020-10-27
2020-10-27 17:51 Anders F. Börjesson VNV Avyttring -60,669 -35.6% 109,737 2020-10-26
2020-10-27 17:51 Anders F. Börjesson VNV Avyttring -3,294 -1.9% 170,406 2020-10-23
2020-09-17 22:55 Ylva Lindquist VNV Förvärv +700 +8.9% 8,600 2020-09-16
2020-09-17 22:55 Ylva Lindquist VNV Förvärv +700 +9.7% 7,900 2020-09-15
2020-09-12 21:42 Ylva Lindquist VNV Förvärv +1,400 +24.1% 7,200 2020-09-09
2020-09-04 10:17 Josh Blachman VNV Förvärv +3,700 +147.2% 6,213 2020-09-02
2020-08-05 15:44 Josh Blachman VNV Förvärv +2,513 New 2,513 2020-07-31
2020-03-23 20:04 Anders F. Börjesson VNV Förvärv +2,700 +2.4% 114,900 2020-03-23
2020-03-19 15:16 Per Brilioth VNV Förvärv +5,000 +0.6% 906,650 2020-03-19
2020-03-16 12:50 Victoria Grace VNV Förvärv +1,700 +25.0% 8,500 2020-03-13
2020-02-20 14:08 Ylva Lindquist VNV Förvärv +2,000 +52.6% 5,800 2020-02-18
2020-02-18 09:22 Ylva Lindquist VNV Förvärv +2,000 +111.1% 3,800 2020-02-18
2020-01-08 15:26 Anders F. Börjesson VNV Förvärv +1,500 +1.4% 112,200 2020-01-08
2019-10-04 17:39 Anders F. Börjesson VNV Förvärv +2,300 +2.1% 110,700 2019-10-04
2019-10-04 14:59 Anders F. Börjesson VNV Förvärv +3,700 +3.5% 108,400 2019-10-04
2019-10-04 14:59 Anders F. Börjesson VNV Avyttring -10,000 -8.7% 104,700 2019-10-03
2019-10-01 09:43 Anders F. Börjesson VNV Förvärv +2,500 +2.2% 114,700 2019-09-30
2019-09-24 22:30 Anders F. Börjesson VNV Förvärv +2,500 +2.3% 112,200 2019-09-24
2019-07-12 23:18 Lars O Grönstedt VNV Förvärv +1,200 +24.0% 6,200 2019-07-09
2019-07-12 23:14 Lars O Grönstedt VNV Förvärv +600 +13.6% 5,000 2019-07-09
2019-06-27 22:56 Victoria Grace VNV Förvärv +4,300 +172.0% 6,800 2019-06-26
2019-06-24 22:56 Keith Richman VNV Förvärv +4,000 +23.8% 20,790 2019-06-20
2019-06-24 22:56 Keith Richman VNV Förvärv +6,733 +66.9% 16,790 2019-06-20
2019-04-10 11:23 Per Brilioth VNV Förvärv +517,900 +240.9% 732,900 2019-04-10
2019-03-15 17:54 Anders F. Börjesson VNV Förvärv +5,000 +10.9% 50,900 2019-03-15
2019-03-15 15:47 Anahita Zafari VNV Förvärv +1,000 +14.4% 7,950 2019-03-15
2019-03-15 09:12 Anders F. Börjesson VNV Förvärv +5,135 +12.6% 45,900 2019-03-14
2019-03-04 09:47 Ylva Lindquist VNV Förvärv +1,800 New 1,800 2019-03-04
2019-02-20 13:59 Anahita Zafari VNV Förvärv +520 +8.1% 6,950 2019-02-20
2019-01-09 11:36 Nadja Borisova VNV Förvärv +678 +2.3% 29,700 2018-07-10
2018-09-03 02:00 Anders Börjesson VNV SDB Förvärv +730 - - 2018-08-31
2018-09-03 02:00 Anders Börjesson VNV SDB Förvärv +370 - - 2018-09-03
2018-08-15 02:00 Anahita Zafari VNV SDB Förvärv +450 - - 2018-08-15
2018-07-03 02:00 Anders Börjesson VNV SDB Förvärv +400 - - 2018-07-02
2018-07-03 02:00 Anders Börjesson VNV SDB Förvärv +25 - - 2018-07-03
2018-06-29 02:00 Nadezjda Borisova VNV SDB Förvärv +2,000 - - 2018-06-28
2018-06-26 02:00 Anahita Zafari VNV SDB Förvärv +2,540 - - 2018-06-26
2018-06-26 02:00 Katarzyna Vorontsov VNV SDB Förvärv +160 - - 2018-06-26
2018-06-26 02:00 Katarzyna Vorontsov VNV SDB Förvärv +140 - - 2018-06-26
2018-06-25 02:00 Indrani Uhmeier VNV SDB Förvärv +1,200 - - 2018-06-21
2018-06-25 02:00 Anahita Zafari VNV SDB Förvärv +1,000 - - 2018-06-21
2018-06-05 02:00 Anahita Zafari VNV SDB Förvärv +200 - - 2018-06-05
2018-06-04 02:00 Anders Börjesson VNV SDB Förvärv +650 - - 2018-06-01
2018-06-04 02:00 Anders Börjesson VNV SDB Förvärv +350 - - 2018-06-04
2018-05-21 02:00 Nadezjda Borisova VNV SDB Avyttring -11,478 - - 2018-05-21
Reported Insider Instrument Type Delta Price Relative change Holding Transaction date
2021-04-30 08:38 Björn von Sivers VNV Tilldelning +59,382 +202.0% 88,782 2021-04-28
2021-04-30 07:03 Per Brilioth VNV Tilldelning +371,139 +28.4% 1,679,619 2021-04-28
2021-04-30 06:17 Anders F. Börjesson VNV Tilldelning +118,764 +163.4% 191,464 2021-04-28
2021-04-29 23:47 Nadja Borisova VNV Tilldelning +118,764 +67.2% 295,524 2021-04-28
2021-03-30 22:15 Anders F. Börjesson VNV TO1 Förvärv +2,500 -100.0% - 2021-03-29
2021-03-17 21:17 Anders F. Börjesson VNV TO1 Förvärv +5,000 -100.0% - 2021-03-17
2021-01-28 21:36 Per Brilioth VNV C 2020 Tilldelning +7,735 -100.0% - 2021-01-26
2021-01-28 21:34 Per Brilioth VNV C 2019 Tilldelning +30,940 -100.0% - 2021-01-26
2021-01-28 16:23 Björn von Sivers VNV C 2020 Tilldelning +2,678 -100.0% - 2021-01-26
2021-01-28 16:21 Björn von Sivers VNV C 2019 Tilldelning +10,710 -100.0% - 2021-01-26
2021-01-27 16:44 Anders F. Börjesson VNV C 2020 Tilldelning +2,678 -100.0% - 2021-01-26
2021-01-27 16:44 Anders F. Börjesson VNV C 2019 Tilldelning +10,710 -100.0% - 2021-01-26
2021-01-27 16:10 Nadja Borisova VNV C 2019 Tilldelning +10,710 -100.0% - 2021-01-26
2021-01-27 16:10 Nadja Borisova VNV C 2020 Tilldelning +2,678 -100.0% - 2021-01-26
2020-12-29 16:50 Anders F. Börjesson VNV TO1 Förvärv +5,000 -100.0% - 2020-12-29
2020-12-18 20:09 Ninke Liebert VNV TO1 Förvärv +4,000 - - 2020-12-18
2020-12-18 18:43 Anders F. Börjesson VNV TO1 Förvärv +6,740 -100.0% - 2020-12-18
2020-09-21 19:57 Anders F. Börjesson VNV TO1 Förvärv +2,000 -100.0% - 2020-09-21
2020-08-02 21:53 Ninke Liebert VNV BTU Förvärv +1,000 - - 2020-07-01
2020-07-27 15:52 Keith Richman VNV BTU Teckning +4,158 -100.0% - 2020-07-22
2020-07-27 14:46 Lars O Grönstedt VNV BTU Teckning +400 -100.0% - 2020-07-22
2020-07-27 14:33 Lars O Grönstedt VNV BTU Teckning +420 -100.0% - 2020-07-22
2020-07-27 07:28 Per Brilioth VNV BTU Teckning +221,080 -100.0% - 2020-07-22
2020-07-26 18:39 Ylva Lindquist VNV BTU Tilldelning +94 -100.0% - 2020-07-24
2020-07-26 18:39 Ylva Lindquist VNV BTU Teckning +760 -100.0% - 2020-07-22
2020-07-24 22:06 Nadja Borisova VNV BTU Teckning +29,460 -100.0% - 2020-07-22
2020-07-24 17:39 Björn von Sivers VNV BTU Teckning +8,080 - - 2020-07-22
2020-07-24 15:50 Emery Börjesson Liebert VNV BTU Teckning +100 - - 2020-07-22
2020-07-24 15:48 Benthe Börjesson Liebert VNV BTU Teckning +100 - - 2020-07-22
2020-07-24 15:46 Anders F. Börjesson VNV BTU Teckning +32,160 -100.0% - 2020-07-22
2020-07-20 20:43 Victoria Grace VNV UR Avyttring -6,000 -100.0% - 2020-07-20
2020-07-20 20:41 William Grace VNV UR Avyttring -2,500 - - 2020-07-17
2020-07-10 14:38 Anders Börjesson & Tisenhult-Gruppen VNV UR Avyttring -12,900 -100.0% - 2020-07-09
2020-07-10 14:38 Anders Börjesson & Tisenhult-Gruppen VNV obligation 2019/2022 Avyttring -100 -100.0% - 2020-07-07
2020-07-02 11:58 Anders F. Börjesson VNV Utbyte ökning +173,700 +100.0% 347,400 2020-06-29
2020-07-02 11:53 Emery Börjesson Liebert VNV Utbyte ökning +500 - - 2020-06-29
2020-07-02 11:51 Benthe Börjesson Liebert VNV Utbyte ökning +500 - - 2020-06-29
2020-07-02 11:47 Emery Börjesson Liebert VNV SDB Utbyte minskning -500 - - 2020-06-29